11 de juny, 2013

Valoració de les competències assolides

La reflexió és un procés que també requereix d’aprenentatge i que és molt important per a la formació docent. Les activitats de reflexió que hem portat a terme al llarg del curs m’han ajudat a focalitzar la mirada, a observar i a analitzar el que faig o el que veig per tal de millorar i progressar en el meu aprenentatge.

Aquesta assignatura i la pràctica educativa m’han servit per desenvolupar moltes competències, però l’experiència és un pilar fonamental per seguir progressant en el seu aprenentatge. Això, requereix de  temps i molts anys de docència perquè cada dia aprenem i no acabem d’aprendre mai durant tot el nostre cicle vital.

Moltes de les competències de l’assignatura de Reflexió i Innovació Educativa les he pogut anar assolint al llarg del trimestre mitjançant les activitats proposades tant al quadern com al bloc. Les competències que més m’han ajudat a desenvolupar les activitats de l’assignatura són l’autonomia en l’aprenentatge perquè he après a reflexionar sobre els elements que porten a una bona actuació professional, així com a reflexionar sobre el meu propi procés d’aprenentatge. 

També, m’ha ajudat a analitzar i a reflexionar sobre el funcionament del centre amb aspectes com l’organització del centre, la distribució del temps i l’espai, les dinàmiques de treball, la relació amb les famílies, ... Pel que fa a l’anàlisi i reflexió sobre els processos d’ensenyament-aprenentatge, he treballat la identificació dels marcs teòrics que justifiquen o qüestionen les pràctiques que es duen a terme a l’aula i la identificació de bones pràctiques i la seva comparació. Amb el projecte de millora he pogut analitzar les necessitats del centre, fer recerca bibliogràfica al respecte i considerar els obstacles i resistències per trobar-ne solucions.

Per altra banda, cal dir que aconseguir desenvolupar les competències mitjançant les reflexions portades a terme no ha estat una tasca fàcil i ha requerit de molt de temps de dedicació i d’inspiració. Així, la major dificultat que he trobat ha estat dedicar suficient temps entre les hores de pràctiques, la preparació del projecte, etc. per tenir temps de qualitat per a tot.

Per acabar, penso que l’assignatura m’han servit per aprendre a reflexionar sobre la pròpia tasca docent i la del centre de pràctiques. Alhora, considero positiu  tenir les reflexions enregistrades  per poder-hi tornar i adonar-me de la pròpia evolució tant a nivell personal com sobre la meva formació. Tal com va dir Dewey, “We do not learn from experience... We learn from reflecting on experience”.


Amb la pròpia valoració de les competències assolides he treballat la competència 2.1. perquè he identificat les meves capacitats i competències.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada