11 de juny, 2013

Projecte de Millora "El Pati" i autovaloració


El nostre projecte de millora “El Pati” ha estat una experiència meravellosa, ja que hem pogut comptar amb la participació de tota la comunitat educativa per posar-lo a la pràctica.
Encara que un trimestre ha sigut poc temps per desenvolupar-lo, la il·lusió i entusiasme que hem posat tots han ajudat a finalitzar a temps totes les propostes de millora.
Dur a la pràctica el projecte ha sigut tot un repte, ja que ha posat a prova totes les nostres capacitats i habilitats per portar-lo a terme. L’actitud dinàmica i la disposició de tots els que hem participat han estat factors claus per al seu desenvolupament. També, gràcies a la motivació intrínseca i a la llibertat i el recolzament amb que hem comptat, he pogut experimentar i sentir el projecte com una tasca agradable i de reconeixement que han ajudat a materialitzar les nostres idees.
Les fases que hem seguit per portar a terme el projecte han anat desenvolupant-se pas a pas, lentament però sense pausa. La planificació va ser complexa, ja que la previsió dels recursos, la relació d’agents implicats, l’establiment de prioritats, etc. van ser la base per garantir el bon desenvolupament posterior. També, trobar solucions davant els obstacles i les dificultats amb que ens hem anat trobant ha estat clau per adaptar-nos a les circumstàncies i poder continuar avançant.
La posada en pràctica del projecte també va ser tot un procés que va requerir de multiplicitat d’accions prèvies (material, mostres, organització taller, etc.). El temps de dedicació per aquesta preparació abans de la implementació del projecte sol ser un aspecte que sol passar desapercebut, però que té un gran valor i que és essencial per a la consecució del projecte.
Finalment, els resultats han estat molt positius, ja que hem assolit els objectius, el projecte ha beneficiat a tot el centre i el nivell de participació de l’equip docent i famílies ha estat molt elevat. També, no hem de passar per alt, totes les vivències i els aprenentatges que han ajudat a complementar la meva formació.
Espero que aquest projecte no es doni per acabat, sinó que sigui el començament d’una millora que pugui continuar pas a pas, any rere any, perquè tal com ens recorda Penny Ritscher, no hem d’oblidar que “los espacios exteriores de la escuela son recursos educativos en potencia”.

Amb aquesta autovaloració he treballat la competència 1.2. i 2.1. perquè he reflexionat sobre les pròpies capacitats i competències i sobre els elements que porten a una bona actuació professional.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada