27 de maig, 2013

REFLEXIÓ PROJECTES I DOCUMENTALS EXPOSATS

Els diferents projectes, documentals i bones pràctiques exposades pels nostres companys ens han fet gaudir d’una gran varietat de propostes i de noves idees que ens seran de gran utilitat dins la nostra tasca docent. Compartir aquestes propostes ens ajuda a créixer tots junts, a reflexionar i a innovar en la nostra tasca educativa en benefici dels protagonistes de l’educació, els infants.

Projecte de millora EI Fort de l’Eau: Projecte d’aigua

Amb aquest projecte es destaca la importància d’aprofitar tot l’espai del centre. El pati és un espai privilegiat per fer racons i ambients perquè a dins les aules, molt cops, no es disposa d’espai suficient.

A més, el projecte fa evident la importància de l’horitzontalitat dels espais, ja que tots els espais són educatius i s’han de saber aprofitar amb uns objectius i finalitats clars.

La proposta és molt enriquidora quant a la manipulació d’un element tan natural com és l’aigua i pot proporcionar gran diversitat d’aprenentatges als infants mitjançant l’experimentació. Aquest tipus de racons són ideals durant el bon temps, però estaria bé anar canviant o introduint nous racons de joc per a cada estació i, així, poder oferir diversitat d’accions i experiències als infants.

El nostre projecte també fa referència al pati i comptava amb una proposta similar que no es portarà a terme, però que quedarà reflectida al projecte per tal de poder-la posar a la pràctica en el futur.

Bona pràctica a EI Fort de l’Eau: L’hort

L’hort és un espai que permet als infants l’apropament a la natura, un espai que ofereix grans oportunitats d’aprenentatges necessaris per al seu desenvolupament global.

La col·laboració de les famílies dins aquesta bona pràctica és clau. Concretament, la participació del avis és destacable perquè compartir coneixements aporta un gran valor educatiu. Proporcionar la seva experiència és una tasca molt gratificant i els fa sentir partícips de l’educació dels infants.

Potser per millorar la bona pràctica s’haurien de plantejar fer grups més reduïts per centrar l’atenció dels infants i aprofundir en la finalitat i els objectius de l’activitat.

Projecte de millora El d’Esporles: Rol del mestre per a millorar la qualitat educativa

Un projecte realment compromès per a unes estudiants sense experiència dins la docència, ja que haver d’analitzar la conducta de les mestres no és una tasca fàcil. Les nostres creences ens porten a pensar que no tenim suficient experiència per avaluar als docents, però el fet de ser estudiants possibilita tenir els coneixements teòrics molt a l’abast i és una avantatge perquè pot ajudar a identificar i reflexionar sobre la pràctica docent. 

Penso que han fet una bona resolució de la tasca amb l’anàlisi de la conducta verbal i no verbal i, el més important, les propostes de millora generals s’han portat a terme amb molta diplomàcia i sense ferir la sensibilitat dels docents observats.

Bona pràctica: Racó del moc

Una bona pràctica amb uns objectius molt concrets sobre la higiene i l’autonomia. A la meva aula també tenim un racó del moc, però encara és difícil portar-ho a terme amb èxit perquè els infants tenen uns hàbits de dependència difícils de modificar.

Estic d’acord amb que la proposta es podria millorar si es fes a nivell de centre, proposar-ho a totes les aules i espais (sala de psicomotricitat, sala d’experimentació, biblioteca...). Potser, també seria una bona idea proposar treballar-ho amb les famílies des de casa. Així, els infants tindrien un model d’aprenentatge coherent en els diferents contextos més propers.

Documental Canvi de bolquers segons Pickler

Aquest documental ens fa prendre consciència de la importància dels moments quotidians com la higiene i cura de l’infant. La pràctica que promou Emmi Pikler contempla la globalitat del desenvolupament de l’infant  i són els fonaments per aconseguir una veritable autonomia. Molts centres ho practiquen, però la seva difusió ha de continuar perquè és essencial per millorar la qualitat educativa.

Per poder oferir una atenció individual i personalitzada amb cada infant i la creació d’un vincle afectiu que proporcioni seguretat a l’infant, el temps de dedicació és molt important i s’hauria de tenir en compte dins l’horari de l’aula.

Així i tot, penso que la proposta de llevar temps a moment del pati no és prou adient perquè aquest també té un gran valor educatiu. A més, cal tenir en compte que els nadons o els d’un any passen molt dies sense sortir a l’exterior. No surten al pati si dormen, si fa fred, si el terra està banyat, etc. Per això, penso que la distribució del temps s’ha de fer amb molta cura i trobar un equilibri per a tots els moments.

Documental necessitats especials

Un documental basat en un dels eixos claus de l’educació, un bon exemple d’escola inclusiva on els infants tenen presència, participació i progrés. Una escola que s’adapta al ritme i necessitats de tots els infants i que compta amb un currículum flexible i adaptat al nivell de desenvolupament de cada infant. M’ha agradat veure la teoria de l’assignatura d’educació inclusiva aplicada a la realitat, una realitat possible amb la conscienciació i esforç de tota la comunitat educativa.
  
Bona pràctica al CEIP El Molinar: El “Bon dia”

Un documental amb un bon plantejament dels objectius de la bona pràctica i que ens ha fet contrastar les diferents maneres de fer als centres. A la meva escola és una activitat que també té molta rellevància i es realitza amb la participació activa de tots els infants.

El que més m’ha agradat i incorporaria a la meva escola són les fotos grosses del infants, ja que la seva dimensió afavoreix el reconeixement dels companys, la pròpia identificació i la presència a les parets de l’aula.

Algunes coses que fem al meu centre i que he trobat a faltar al documental són  l’observació del temps, el calendari, la conversa amb els infants i l’explicació de què es farà durant la jornada.

Potser podem tenir la creença que la nostra escola és la que fa una pràctica ideal, però poder gaudir de veure altres maneres de fer ens enriqueix i ens ofereix diferents perspectives per reflexionar sobre la pròpia acció.

Documental: “La vida a les parets”

El documental aporta diferents visions de l’ús de les parets i on la seva funció educativa pren rellevància. Les parets no només delimiten l’espai sinó que serveixen per comunicar, per donar visibilitat a la història del centre i poder-ho compartir amb les famílies i els infants.

Un espai on es demostren la identitat de l’escola i dels infants, un espai del qual en formen part i on es pot reflectir la seva presència, participació i progrés. Un lloc idoni per exposar la documentació, per posar paraules a allò què fan els infants i per ajudar als infants a recordar les vivències i aprenentatges que els han fet créixer.

També m’ha semblat interessant conèixer que se’n fa d’aquesta documentació quan ja no està exposada a les parets. La biblioteca és l’espai ideal per recollir la història del centre i tenir-la a l’abast de tota la comunitat educativa.

Pel que fa a la meva escola, hi ha documentació sobre les activitats que es realitzen (psicomotricitat, joc heurístic,tallers,...) per informar a les famílies. A més, a dins les aules hi ha fotografies dels infants com a símbol d’identitat i pertinença i,  també, n’hi ha d’activitats significatives com excursions, Nadal, carnaval, etc. al nivell dels infants per evocar el record i les emocions viscudes. Així  i tot, potser trobo a faltar documentació al nivell dels infants als passadissos del centre.

Finalment, vull destacar una pràctica de documentació del meu centre que és molt interessant. Realitzen una documentació individual en format d’àlbum que porten a les aules dels nous centres on aniran els infants quan canvien de cicle. Així, els infants poden veure la pròpia evolució, poden recordar els companys i, el més important,  senten que el nou espai els acull i que ja en formen part.

Projecte de millora “L’art a l’escola Infantil”

Un projecte realment enfocat al benefici dels infants, a les famílies i a la formació de les practicants.

Un projecte per donar un nou ambient al centre i demostrar que amb una mica d’il·lusió i entusiasme es poden aconseguir molts objectius d’aprenentatges i no només estètics i per donar una bona imatge del centre a la comunitat educativa, que també és important.

Quant a l’obstacle de la desmotivació de l’equip docent, potser amb l’avaluació tan positiva del projecte i la satisfacció personal que us emporteu, haureu aconseguit que vegin les innovacions des d’una altra perspectiva i els hagueu obert una porta per al canvi.  

En definitiva, heu fet molt bona feina i donar visibilitat amb la documentació ha fet que el  projecte fos realment complet...

Enhorabona a tots i gràcies per compartir!


Amb aquestes reflexions he treballat les competències 1.3. i 5.1. perquè he gaudit de les experiències dels meus companys i m’han ajudat a ampliar la meva formació. A més, he reflexionat sobre les seves bones pràctiques i projectes de millora. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada