10 d’abril, 2013

Comparant diversos tipus de jornades

El primer del que ens hem adonat amb el contrast de les jornades del 3r nivell de cinc centres d’Educació Infantil és que cada centre té una organització diferent. Alguns presenten algunes similituds, però també hem trobat grans diferències, ja que cada centre té la seva filosofia i prioritats.
Per situar-nos dins el context, els centres contrastats estaven formats per: un centre públic, un centre concertat i tres de titularitat pública, però  gestionats per empreses privades. L’horari escolar de quatre centres era de jornada continuada i un de jornada partida. A més, dos oferien servei de menjador.
Entre les similituds més destacables de les seves jornades, hi ha la relació propera diària amb les famílies, ja que el seu accés a l’aula durant els moments d’entrada i de sortida afavoreixen la comunicació.
També, la diversificació d’agrupaments dels infants per fer activitats és similar. Tots els centres fan activitats en gran grup, petit grup, desdoblaments i individualment, propiciant així diferents tipus d’interacció i aprenentatges.
Un altre aspecte comparable és que tots els centres donen molta importància al moment de l’alimentació i la higiene, donant  rellevància a l’autonomia dels infants. Així i tot, cal mencionar que utilitzen diferents estratègies d’intervenció. Per exemple, tots els centres realitzen el moment del berenar menys un, el qual, enlloc de berenar, fan el moment del dinar, ja que els infants han de berenar a casa. Una altra diferència és amb els hàbits alimentaris. Així, trobem un centre on els infants mengen fruita cada dia per berenar i, altres, on es menja fruita només un cop a la setmana.
La flexibilitat d’horari d’entrada i sortida del centre, també es una diferència important. Per exemple, tres centres disposen d’una hora i mitja per a rebre els infants (ex. de 8:00 a 9:30h). En canvi, els altres dos centres compten només amb mitja hora (ex. de 8:30 a 9:00h). Així i tot, cal mencionar que tots els centres compten amb servei de guarda matinera opcional.
Per a les sortides, també tenen horaris diferents. Alguns tenen horari  molt flexible (ex. de 12:15 a 14:00h) i altres un horari fixat (ex. 12:30h) amb opció d’ampliar-lo si fan servir el servei de menjador. Aquesta diversitat d’horaris és positiva, ja que permet a les famílies l’opció d’escollir l’horari o el centre segons les seves necessitats.
Quant a l’organització del temps del dia a dia de l’aula, cada centre és diferent. Per exemple, alguns tenen joc lliure als racons abans l’assemblea del “Bon dia”, altres el tenen després del berenar. Un dels centres no fa assemblea del “Bon dia” sinó  una assemblea d’acomiadament on recorden el que han fet durant la jornada. Alguns tenen un temps més flexible per realitzar les activitats i altres tenen un horari més pautat.
En conclusió, la varietat d’organitzacions és molt àmplia, però totes destaquen per la importància de la regularitat i l’equilibri en el dia a dia, en l’alternança en els tipus d’activitats (col·lectives i individuals) i en el valor educatiu dels moments quotidians.
Què podríem intentar incorporar a les nostres jornades? Com i per què?
Un dels trets que m’han semblat positius i que es podria incorporar a la jornada del centre on realitzo les pràctiques és l'assemblea d'acomiadament. Aquest moment hauria de tenir la mateixa rellevància que el moment de l’assemblea del “Bon dia” perquè és un moment que també té un gran valor educatiu.
Per portar-ho a terme, l’organització del temps de l’aula s’hauria de repensar. El fet d’oferir una gran flexibilitat amb l’horari de les sortides, condiciona la realització d’aquesta assemblea. Per poder-la fer amb la participació de tots els infants i, per tant, comptant amb els’ que marxen al primer torn, s’hauria de realitzar cap al migdia. Però, al migdia, els infants gaudeixen del moment de pati. Per això, potser una opció podria ser berenar més aviat i avançar el moment del pati. D’aquesta manera, tots els infants podrien gaudir d’aquest moment tan important i necessari per recordar, per avaluar i per assimilar totes les vivències i experiències del dia.
Una altre punt que seria positiu incorporar és l’ús de material de cuina més real com gots i gerres de vidre a l’hora del berenar. Els infants de 3r nivell poden fer ús d’aquest material amb gran destresa i és una manera d’ajudar a desenvolupar la seva autonomia i l’autoconcepte de les seves capacitats.
Per poder fer aquesta tasca, seria convenient treballar en grups reduïts per tal d’afavorir el control del propi cos i de l’espai. Això, suposaria canviar l’organització del moment del berenar de l’aula i poder garantir l’atenció de l’educadora. Per exemple, es podrien fer petits grups de sis infants segons la demanda de sensació de gana i fer tres torns per poder guiar cada grup de manera més individualitzada. Això, tan sols suposaria allargar el moment del berenar i, a canvi, els infants aprendrien de l’experiència, del  que hi ha al món que l’envolta i del qual en forma part, un món que li transmetria que creu molt més en les seves capacitats.
Les competències treballades en aquesta reflexió són 3.2. i 4.2. perquè analitzo i  reflexiono sobre l’organització dels diferents centres en referència al temps, la relació amb les famílies, etc. i identifico bones pràctiques.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada