12 de març, 2013

Com puc millorar les meves competències

Després d’haver analitzat des del DAFO el context de l’escola on realitzo les pràctiques, puc extreure com a resultat que és una escola com a comunitat educativa. Les fortaleses que em pot oferir el centre són nombroses i diverses, entre les quals cal mencionar els principis de l’educació lenta i l’escolta dels infants, el valor educatiu dels moments quotidians, les relacions entre els diferents nivells, l’hàbit de l’observació i la documentació, la relació amb les famílies, etc.
Què puc millorar de la meva pràctica dins aquests context?
Una de les primeres coses que puc fer per millorar les meves competències és adaptar-me a la flexibilitat i al ritme dels infants, ja que és un dels principis fonamentals del centre. Al principi, em va costar baixar el meu ritme perquè durant aquests darrers anys a la universitat hem portat un ritme frenètic de feina. Per això, segons les meves creences, m’esperava que el dia a dia de l’escola seria esgotador i amb el mateix ritme accelerat que portava fins ara. El fet que l’escola posi a la pràctica i prioritzi el ritme dels infants més que l’acomplir sense excepció les tasques programades, m’ha aportat tranquil·litat i una altra visió de l’educació que considerava utòpica. Així, penso que he d’exercitar més la paciència i la  calma que requereixen els infants intentant promoure la seva autonomia, sense avançar-me a les seves accions o realitzar-les jo inconscientment quan ells són capaços de fer-ho per si mateixos.
Una altra tasca a treballar serà la relació amb les famílies. Les famílies les he anat coneixent els primers dies durant l’acolliment dels infants. Les famílies són diverses i cadascuna té la seva manera de fer, algunes s’estan una estona dins l’aula amb l’infant i conversen amb la tutora, altres deixen els infants amb rapidesa per anar a treballar i tenen una relació més propera a l’hora de la recollida. Crec que són molt importants aquests moments de relació on podem crear un vincle, promoure la confiança mútua i perdre la por al tracte proper.
Per a les famílies, la nostra tasca com a practicants crec que es percep com un paper secundari i, per això, tenen més com a referència l’educadora tutora. Per aquest fet, he d’intentar apropar-me a les famílies per altres vies com, per exemple, durant el dia de la setmana que ve una família a ajudar els infants amb la plàstica. Aquest moment és més individual i puc utilitzar-lo per donar-me a conèixer i que les famílies confiïn una mica més amb mi.
En referència al dia a dia de l’aula, m’ajuda a identificar les pròpies creences i concepcions, contrastant-les amb les pràctiques i activitats que observo al centre. Per exemple, una de les meves creences era la manera de gestionar les rabietes o comportaments no apropiats dels infants. M’esperava que dins l’aula hi hauria un racó de pensar o un espai de descans per tranquil·litzar-se quan fos necessari, però a la meva aula no ha estat així.  Els conflictes es gestionen de diferent manera i no cal fer ús d’un espai especial pel fet que la resolució dels conflictes es realitza en el mateix moment, demanant als infants què ha passat i fent les disculpes al company amb una abraçada o una besada.
A més, una de les coses més importants per evitar els conflictes és preveure’ls, per fer-ho és molt important l’observació i l’escolta dels infants, així com tenir arguments i estratègies per reconduir situacions que poden acabar sent problemàtiques. Per això, he de treballar l’observació de les educadores del centre que tenen molta experiència amb la resolució de conflictes i aprendre  de les seves estratègies.
Per acabar, les pràctiques em poden ajudar a reflexionar sobre elements que porten a una bona educació professional, així com a detectar les que cal millorar.  Les reflexions setmanals que hem de desenvolupar per al nostre tutor ens ajuden amb aquesta tasca, així com a identificar els marcs teòrics que justifiquen o qüestionen les pràctiques que es duen a terme al centre mitjançant la recerca i l'ús dels recursos que ens han proporcionat les diferents matèries que hem fet durant els tres cursos que portem del Grau d'Educació Infantil a la UIB.
Les competències treballades amb aquesta reflexió són 2.2., 2.3. i 3.2. La identificació de les pròpies creences i concepcions l’he treballada amb la reflexió de no haver-hi racó de pensar. La descripció del que vull aprendre i els objectius que hem proposo es reflecteixen a les diferents tasques que em proposo fer per millorar les meves competències. Finalment, aporto reflexions sobre les relacions amb les famílies.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada