06 de novembre, 2012

“No me molestes mamá, estoy aprendiendo”
http://www.rtve.es/alacarta/videos/redes/redes-molestes-mama-estoy-aprendiendo/953666/


El desenvolupament de les noves tecnologies ha fet modificar les necessitats de la societat. Per això, les necessitats dels infants també han anat canviant i adaptant a les noves formes de comunicació. Els infants perceben en el seu entorn que la tecnologia forma part de la vida quotidiana i, per tant, consideren el seu ús com una cosa natural. En canvi, els adults han vist com evolucionava aquest accés i, encara, molts no el consideren tant proper.
L’ús de la tecnologia dels infants és una mica diferent a la dels adults. A part de l’ús per a la interacció social, l’adult la utilitza, majoritàriament, com a eina de treball i, l’infant com a joc.
Els videojocs o jocs amb ordinador es poden considerar lúdics com qualsevol altre tipus de joc. Tots sabem que la forma natural d’aprenentatge dels infants és el joc, ja que és una manera d’aprendre mitjançant el plaer.
Així, els videojocs són també una manera d’aprendre, encara que també comporta alguns perills. Com a beneficis, podem mencionar que, a més de plaer, proporcionen motivació, alegria i reptes que ajuden a desenvolupar diferents capacitats com la rapidesa de reacció, la concentració visual, la visió perifèrica, l’atenció a diferents objectius alhora, la resolució de problemes, etc.
A més, mitjançant l’ordinador, poden interaccionar i compartir jocs amb altres infants. Aquesta interacció és una nova forma de relacionar-se, ja que els infants solen compartir menys temps de lleure que abans.
Com a inconvenients, podem trobar que són jocs més individuals i aïllats de l’entorn. A més, com altres jocs, pot causar dependència i repercutir en el comportament de l’infant. Per això, tal com va passar amb la televisió, els pares han de ser conscients i han d’educar els infants per fer-ne un bon ús.
Dins l’entorn escolar, les noves tecnologies també aporten molts beneficis. Per començar, recordem que la forma tradicional de l’ensenyament sol ser que l’infant se centri en una tasca determinada durant un període de temps. Això, pot ser una manera d’aprendre, però hem de reconèixer que la capacitat del nostre cervell és molt poderosa i pot fer moltes funcions a la vegada.
Els docents es queixen de la dificultat del infants per concentrar-se durant un temps determinat, però tenim la paradoxa que no els costa estar hores davant l’ordinador. La raó és que l’ordinador permet fer molts aprenentatges al mateix temps mitjançant l’experimentació. Aquest aprenentatge, a través del descobriment amb el sistema d’assaig-error, incita i motiva l’interès de l’infant, factor indispensable per a l’aprenentatge.
A més, ens hem de mentalitzar que conviure amb les noves tecnologies ja forma part de la nostra vida i no desapareixerà mai. Per això, potser seria interessant torbar-li altres utilitats per a l’infant, a més de l’oci.
Altres beneficis dins l’aula poden ser: la cooperació entre alumnes, la possibilitat de seguir ritmes diferents, desenvolupar intel·ligències múltiples, formar alumnes per a professions que encara desconeixem, etc.
Per concloure, cal tenir en compte que podem despertar l’interès dels infants amb el que més els apassiona, ajudant-los a descobrir que les noves tecnologies són una font d’aprenentatge i que és l’eina bàsica per al seu futur.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada